start nyheter tjänster projekt sortiment kontakt


Fritidshus

Vi producerar miljöekonomiska fritidshus i stolekarna 45, 70, 90 och 120m2. Antingen oisolerade så ni själv kan fixa till allt enligt era egna ideer, eller så ordnar vi till så att allt som kök och vvs och el fungerar som en totelentreprenad.

Vi kan även tilverka stugor helt enligt Era önskemål. Men kontakta oss då gärna i ett tidigt skede, så vi tillsammans kan få fram ett bra och miljö ekonomiskiskt alternativ boende till er!

Spara pengar!

Skattesänkning för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader sk. ROT-avdrag.

Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

Du kan låta bygga om eller till såväl det egna hemmet som fritidshuset samt komlementbyggnader. Maxbeloppet på 50 000 kronor i skattereduktion OBS att från och med 1 januari 2016 blir det 166 660:- brutto/person per år gäller dock samtliga hus.

Välkomna till GW Byggen


Adress: Åhuskärrvägen 67-6, 296 92 YNGSJÖ,KRISTIANSTAD | Tel: +46- (0) 44 10 38 01 | Fax: +46 (0) 44- 10 38 01
Mobil: +46 (0) 706- 87 53 92 | Epost: info@gwbyggen.se | Copyright: © GW Byggen 2014.